Військово-обліковий стіл

Шевчук Ніна Василівна

Інспектор військово-облікового столу

Контактний телефон: (04343) 2-17-85

Електронна пошта: tsrada@ukr.net

Інспектор військово-облікового столу у своїй роботі керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»,Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року №921 «Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних».

Здійснює реєстрацію за місцем проживання або місцем перебування чи зняття з реєстрації призовників і військовозобов’язаних, надання допомоги у прийнятті допризовників на військовий облік. Проводяться перевірки стану військового обліку та бронювання на підприємствах, організаціях та установах, які знаходяться на території селищної ради.

 

зображення українського гкрба в кольоріЗакон України “Про військовий обов’язок і військову службу”

Про гарантоване забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів….

 

ПРАВИЛА
 військового обліку громадян України

Згідно з Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” військовозобов’язані та призовники повинні виконувати такі Правила військового обліку:


1. Військовозобов’язані і призовники зобов’язані перебувати на військовому обліку за місцем проживання: ті, які мешкають у містах і селищах, де є районні (міські) військкомати, – у військових комісаріатах, а які мешкають у сільській місцевості чи у містах і селищах, де немає військкоматів, – у виконкомах міських, селищних і сільських Рад.


2. Військовозобов’язані, які вибувають в іншу місцевість на постійне і тимчасове (строком понад півтора місяця) проживання, у службові відрядження, на навчання, у відпустку чи на лікування строком понад три місяці, чи які змінюють місце проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району, зобов’язані здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення зняття з військового обліку. Військовозобов’язані, які вибувають із сільської місцевості, зобов’язані особисто з’явитися з військовим квитком у виконком селищних чи сільських Рад для зняття з військового обліку.


3. Військовозобов’язані, які прибувають на постійне чи тимчасове проживання строком понад півтора місяця, зобов’язані в триденний строк здати в житлово-експлуатаційну організацію разом з паспортом і військовий квиток для оформлення на військовий облік. Військовозобов’язані, які прибули в сільську місцевість, зобов’язані в триденний строк особисто з’явитися з військовим квитком у виконком селищної чи сільської Ради для взяття їх на військовий облік.


4. Офіцери запасу для взяття на військовий облік зобов’язані особисто з’являтися у військові комісаріати.


5. Призовники зобов’язані особисто з’являтися в районний (міський) військкомат для зняття з військового обліку і в триденний строк з дня прибуття на нове місце проживання стати на військовий облік.


6. При зміні сімейного стану, адреси місця проживання, освіти, місця роботи чи посади військовозобов’язані і призовники зобов’язані в семиденний строк повідомити про це в обліковий орган, вказаний в п. 1 Правил, де вони перебувають на військовому обліку.


7. У випадку каліцтва чи після перенесених тяжких захворювань, які порушили працездатність, військовозобов’язані і призовники зобов’язані подати про це заяву до районного (міського) військкомату чи в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку.


8. Військовозобов’язані, які мають мобілізаційні розпорядження, військовозобов’язані і призовники, які отримали персональні повістки районного (міського) військкомату, повинні суворо виконувати викладені в них вимоги. В усіх випадках виклику міськими, селищними, сільськими Радами військовозобов’язані і призовники повинні з’явитися точно у встановлений час і місце, маючи при собі військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, паспорт. Водії транспортних засобів повинні мати при собі посвідчення водія на право керування ними.


9. У випадку втрати військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці військовозобов’язані і призовники негайно повинні доповісти про це письмово військовому комісару за місцем військового обліку.


10. Військовозобов’язані і призовники за порушення правил військового обліку, встановлених пп. 2 – 5 Правил, а також за неявку на виклик у військкомат без поважних причин, за навмисне псування чи недбале зберігання військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць, що призвело до їх втрати, за несвоєчасне повідомлення в обліковий орган, де стоять на військовому обліку, даних про зміну адреси, освіти, місця роботи чи посади підлягають попередженню або штрафу, який накладає в адміністративному порядку районний (міський) військовий комісар згідно з чинним законодавством.


Про накладання адміністративного стягнення військовий комісар доводить до відома керівника підприємства, установи, організації, колгоспу, навчального закладу за місцем роботи (навчання) військовозобов’язаного чи призовника.


11. Військовозобов’язані за ухилення від учбових і перевірочних зборів та військового обліку, а призовники за ухилення від чергового призову на військову службу притягуються до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.


12. У воєнний час виїзд військовозобов’язаних і призовників з місця постійного проживання без дозволу районного (міського) військового комісара забороняється.


За порушення Правил військового обліку громадян України військовозобов’язані і призовники притягуються до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.


Примітка. Правила військового обліку громадян України виготовляють друкарським способом і вивішують в органах місцевого самоврядування на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах на видному місці в приміщеннях, де ведеться облік військовозобов’язаних і призовників чи прописка і виписка громадян. 

 

Контактна інформація