Відділ кадрів

фото інспектора по кадрах

Рогальська  Віталіна   Вікторівна

Інспектор по кадрах

Контактний телефон: (04343) 2-17-85

Електронна пошта: tsrada@ukr.net

У своїй роботі кадрова служба  керується Конституцією України,  Законами  України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  «Про відпустки», Кодексом законів про працю України, та іншими чинними нормативами щодо роботи з персоналом,  відповідними інструкціями, розпорядчими документами,  вказівками керівника.

Основними обов’язками кадрової служби Тростянецької селищної ради є формування розпоряджень  щодо основної діяльності, прийому на  роботу, переведення, звільнення з роботи, надання відпусток та відряджень. Формування і ведення особових справи працівників, внесення змін, пов’язаних  трудовою діяльністю. Ведення, облік і   зберігання трудових книжок, визначення трудового стажу.

Ведення та  облік надання відпусток працівникам Тростянецької селищної ради. Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання, готує документи для  здавання їх до державного архіву.  Взяття участі у роботі атестаційної комісії та проведенні   щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків.

Проведення роботи по формуванню кадрового резерву. Здійснювання заходи щодо організації конкурсного відбору, приймання від кандидатів на посади посадових осіб органу місцевого самоврядування відповідні документи та подання їх на розгляд конкурсної комісії. Складання звітності про роботу  з  кадрами.

Контактна інформація