Доступ до публічної інформації

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Статут Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації,

розпорядником якої є Тростянецька селищна рада

 

         Усі запити на публічну інформацію, які надходять до селищної ради (у тому числі електронною поштою), реєструються у приймальні селищної ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно з додатком.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

         Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

      Зареєстрований запит на інформацію надається селищному голові для вивчення та визначення виконавця.

         Залежно від змісту запиту, він доручається селищним головою для виконання працівнику селищної ради відповідно до розподілу функціональних повноважень. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у приймальній селищної ради і надсилається адресату.

        Селищна рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

         Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

         У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, селищна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

         У разі, коли селищна рада відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

         Якщо селищній раді відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

Зразок запиту на отримання публічної інформації

 

Контактна інформація